Yetenek Yönetimi

Mevcut Sistemlerde Sorunlar

 • Her yöneticinin ölçüm kriterleri farklı
 • Sahanın en yüksek performanslı adayları “assessment’larda” başarılı olamıyor ve kaybediliyor
 • İçe-dönüklerin şansı daha az
 • Gerçekler değil algı ön planda
 • Her birim için aynı yüksek seviyede gereksinimler yok
 • Herkesin yarın genel müdür olacakmış gibi değerlendirilmesine gerek yok
 • Bütçesel sebeplerle kapsam sınırlı

3D DİYALOG Çözümümüz

 • Çalışma zamana yayıldığı için pratik ve uygulama ile öğrenme ve kalıcılık getiriyor
 • Performans sadece hedef gerçekleşme olarak ele alınır
 • Yönetim ve Liderlik kavramları ayrıştırılır
 • Yönetim için belirlenen kriterler işi ve insanı yönetmek için gereken temel yetkinliklerden oluşur ve çalışanlar bu kriterlere göre değerlendirilir
 • Liderlik şirketin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği için gereken global ve güncel beklentiler olarak ele alınıp değerlendirme yapılır
 • Sadakat ve yedekleme sistemlerine çıktı verir


SAYISAL DİYALOG

Çalışanın verilen hedefler bazında elde ettiği sonuçlara göre değerlendirilmesidir.
Rakamsal ölçme, gelişim ve kariyer ayrı ayrı ele alınmaktadır.
Hedef Yayılımı kurum genelinde belirli prensipler çerçevesinde bütün olarak ele alınmaktadır.


GELİŞİM DİYALOĞU

Çalışanın kurum yetkinlikleri bazında bir ekibi değerlendirme kapasitesinin değerlendirilmesi ve paralel gelişim ve kariyer planlarının oluşturulması çalışmasıdır.


LİDERLİK DİYALOĞU

21. yy’da gereken Liderlik Yetkinlikleri bazında çalışanların değerlendirilmesi, gelişim ve kariyer planlarının oluşturulması, kurumun yedekleme sisteminin kurulması çalışmasıdır.